| | | | | |
Dansledare berättar

Det finns lika många anledningar till att människor börjar dansa cirkeldans som det finns människor som dansar. Här publiceras några dansledares berättelser om sina vägar till cirkeldansen, för att visa vad cirkeldansens kan betyda för olika människor. Hör gärna av dig om du vill dela med dig av din berättelse.

 • Ann-Christin Wigermos berättelse
  Ann-Christin har dansat cirkeldanser/Heliga danser i 16 år och utbildar idag dansledare (baskurs i Heliga danser) i Växjö stift och på Lärkulla, Borgå stift i Finland. Hon leder pilgrimsvandringar, retreater med dans och annat som t.ex. dansen vid ”Världens fest” i Växjö. Ann-Christin arbetar som församlingspedagog i Johanneskyrkan, Maria församling i  Växjö. Kontakt: acwigermo@gmail.com.
 • Elisabet Janssons berättelse
  Elisabet har lett Heliga danser i 15 år. Sedan 2005 leder hon dansledarutbildningen i Sundborn tillsammans med Pia Rosén. Elisabet ägnar sig åt hälsofrämjande arbete i eget företag med hjälp av dans och meditation i rörelse. Hon är utbildad kyrkomusiker, biolog och pedagog. Läs mer på www.vilairörelse.nu
 • Marie-Louise von Malmborgs berättelse
  Marie-Louise har lett Heliga danser i snart nitton år. Hon leder dans på många håll och i olika sammanhang inom Sv. kyrkan samt i egen regi, i Östergötland och Småland. Hon är examinerad församlingspedagog, dipl. Symbolpedagog och certifierad Rosenterapeut och har ett eget företag, ”Helande Rörelse”. I samarbete med Sensus startar hon en ny dansledarutbildning i Vadstena i oktober 2010, tillsammans med dansledaren Eva Cederblad.
 • Susanna Hellsings berättelse
  Susanna har dansat Heliga danser i snart fyra år. Nu leder hon en cirkel tillsammans med Anne-Marie Roos-Retourné i Ersta kapell i Stockholm. Till vardags är Susanna förlagsredaktör. Hon har arbetat hela sitt liv med bilderböcker för små barn. Som dotter till författaren Lennart Hellsing och skådespelerskan Yvonne Lombard har hon fått starka kulturella influenser hemifrån. Kontakt: susanna.hellsing@hotmail.com.


Copyright 2010 Maria Rönn