| | | | | |
Om hemsidan

 

Jag som ansvarar för den här hemsidan heter Maria Rönn.

Jag prästvigdes 1991 och bidrog till att införa cirkeldansen i Svenska kyrkan i början av 90-talet. Jag har startat grundutbildning för cirkeldansledare i Sigtuna, Lund, Härnösand, Luleå och Oslo (du kan läsa mer här om min väg till cirkeldansen).

Vid den här tiden skrev jag också en bok om cirkeldans: ”Heliga danser – dans som rit och bön” (1997). Senare var jag också redaktör för boken ”Hon gör allting nytt” (2003) som handlar om gudstjänster till Sofias/Vishetens ära och danserna i dessa.

Under de senaste åren har många efterlyst en ny bok om cirkeldanser. Men min tid har varit för splittrad för att komma igång. Bokformen har också känts för sluten. Min dotter Milda Rönn uppmanade mig därför att göra en hemsida i stället, där jag kunde lägga upp texter efterhand och tänka högt med andra som vill förstå och formulera sig kring cirkeldansen.

Maria Rönn

Copyright 2010 Maria Rönn