| | | | | |
Förhöjd gemenskap och starka ögonblick

Historikern William H. Mc Neills bok ”Keeping together in time. Drill and dance in human history” handlar om två till synes helt olika företeelser: dans och militärdrill. Men när han berättar om sina erfarenheter av militärisk drill känner jag genast igen mig, trots jag inte har någon alls erfarenhet av det militära livet. Han sätter ord på mina erfarenheter av hur människor påverkas av varandra när de rör sig rytmiskt tillsammans, som när man dansar cirkeldans.

 

Mc Neill använder begreppet ”muscular bonding” för att beskriva det som sker. Jag menar att det har likheter med "entrainment", ett fenomen som fysikern Christian Hughes upptäckte på 1660-talet.

I den här artikeln ska jag redogöra kort för dessa fenomen, för att försöka beskriva den "förhöjda gemenskap" som uppstår när man dansar cirkeldans. Jag vidrör också de ögonblick av starka upplevelser som man kan få genom dansen.

Muscular bonding
Mc Neill berättar i sin bok om militärdrill och dans att han var inkallad i den amerikanska armén under andra världskriget. Bristen på vapen gjorde att det främst var militärdrillen som skulle göra honom till en god soldat. Det han minns efteråt var det till synes planlösa marscherandet, det unisona utförandet av de föreskrivna militära gesterna och att hålla takten för att kunna ta steg på ett korrekt sätt. Samt att allt detta var oerhört stimulerande: "Det var en genomträngande känsla av välmående".

Han menar att de känslor som uppkom genom drillen hade ingen extern stimulus, utan det som var tillräckligt för att må bra var marcherandet  i sig. Det viktiga var den gemensamma rytmen som skapades. Detta påverkade i sin tur soldaternas motivation. Den känslomässiga resonansen av den dagliga drillen gjorde att även de fattigaste, som hade minst att vinna på ett krig, blev hänförda och motiverade till att delta. Enligt Mc Neill var de trupper som var mest väldrillade också de mest effektiva.

Mc Neill beskriver det som sker genom drillen som "muscular bonding", något han beskriver som ”keeping together in time”. Det kan uppstå när man arbetar rytmiskt tillsammans (som slavarna på bomullsfälten i Amerika), att sjunga i kör, att dansa folkdanser, att delta i demonstrationståg … Som exemplet med militärdrillen visar har det en oerhört stark effekt på människor och kan t.om. motivera människor att göra något så oerhört destruktivt som att kriga.

Insikten av drillens effekter gjorde att Mc Neill började se likheter mellan den och den gemensamma dans som alltid funnits bland människor. Han menar också att dansen måste ha haft stor betydelse för människans evolution och historia.

Entrainment
Men Mc Neill påpekar också att han inte har tillräckligt med vetenskapliga fakta som kan bevisa hans hypotes. Bl.a. påpekar han att det saknas tidigare forskning om vad som egentligen händer i kroppen när man dansar.

Ett fenomen, som jag emellertid tycker fångar något av vad som sker mellan och inom människor när de dansar den dans som cirkeldans innebär, är ”entrainment”. Det har beskrivits av bland annat av Candace Pert, amerikansk forskare inom neurovetenskapen, och betecknar den företeelse när system eller organismer blir synkrona med varandra och vibrerar i samma frekvens eller rytm. 

Det var den holländska vetenskapsmannen Christian Hughes som upptäckte denna fysiska lag, år 1665. Han noterade att om man har ett rum full av pendelklockor (som var vanliga på hans tid) och sätter igång pendlarna vid olika tider så kommer de till en början att ticka i olika rytm. Men efter en tid övergår klockorna i rummet att pendla i samma synkrona mönster. Klockornas pendlar har blivit ”entrained”. På samma sätt har man noterat hur mamma och barn blir "entrained" när mamman ammar barnet. De andas i samma rytm och deras ögon rör sig i samma mönster. 

Ett annat exempel är att ett samtal mellan två människor kan bli så tät och intensiv att det uppstår en stark känsla av samstämmighet. Detsamma kan hända med människor på en popgala. Det uppstår vibrationer som gör att de som uppträder påverkar åhörarna som i sin tur påverkar varandra och som till sist påverkar de som uppträder och vidare om och om igen. Även inom våra kroppar sker "entrainment", mellan hjärtslagen, andningen, blodcirkulationen, hjärnvågorna ...

Ögonblick av starka upplevelser
När människor dansar tillsammans, nära varandra och hand i hand, med synkrona rörelser och steg, kan man alltså beskriva det som att det uppstår en "muscular bonding" mellan människorna och det sker en "entrainment" mellan dem, där varje individs hjärtslag, andning, blodcirkulation, hjärnvågor påverkas av de andra individernas.

Detta förstärks också av rytmen i musiken. Vibrationerna som uppstår genom musiken går direkt in i kroppen och samtidigt som de når var och en av dansarna överförs de mellan individ och individ. 

Genom dansen och musiken skapas en känsla av förhöjd fridfull gemenskap, en form av delad, lugn upprymdhet. Men det kan också uppstå korta ögonblick av starka upplevelser. Det är en typ av upplevelser som filosofer, teologer och psykologer benämnt med namn som "religiös eller mystik erfarenhet", "unio mystico", "möte med det heliga", "peak-experience" och "flow", vilka var och en betonar en eller flera kvaliteter.

Dessa ögonblick kan se olika ut för olika människor, men är ofta enstaka, kortvariga och svåra att beskriva med ord. En människa kan få en upplevelse i total enskildhet. Vid andra tillfällen är gruppen en förutsättning.  Psykologen Mihály Csikszententmihály, som har myntat ordet ”flow”, anser att den är viktig för känsla av mening, för att utveckla skaparkraft och inte minst för människans välbefinnande.

När människor försöker förklara vad de upplevt under en dans kan de säga att det var en känsla av outsäglig frid, att vara bortom tid och rum och sitt eget vara, att liksom tappa andan, att se sig själv utifrån, att huden knottrar sig och att det kommer kännbara ilningar i kroppen.

Maria Rönn

 

Litteratur

Csikszentmihalyi, Mihaly. 1990. Flow. Den optimala upplevelsens psykologi. Natur och Kultur

Csikszentmihalyi, Mihaly. 1997. Finna Flow. Den vardagliga entusiasmens psykologi. Natur och Kultur

James, William. 1956. Den religiösa erfarenheten i dess skilda former: föreläsningar hållna i Edinburgh 1901-1902 (översättning).

Maslow, Abraham. 1964. Religious, values, and peak-experiences.  Columbus,Ohio: State University Press, Cop

Mc Neill, William H. 1995. Keeping together in time. Drill and dance in human history. Cambridge, Ma: Harvard University Press

Pert, Candace B. 2006. Everything you need to know to feel Go(o)d. Hay House, inc

Copyright 2010 Maria Rönn