| | | | | |
Danshymnen i Johannesakterna

I en kristen textsamling från 100-talet e kr, vilken fått namnet ”Johannesakterna”, finns en text som ibland går under namnet ”Danshymnen” eller ”Cirkeldansen” (”The round dance”).

För oss som dansar cirkeldans idag är den här texten ett viktigt dokument. Text och kontext indikerar nämligen att människor för snart 2000 år sedan sjöng en hymn och dansade en cirkeldans som en initiationsritual, vilken kan ha hört samman med påskfirandet.

Texten verkar med andra ord vara ett av de exempel som finns på att dansen från början var en del av kristendomen, precis som andra religioner. Den visar på att religion och andlighet inte kan handla om enbart intellektuell förståelse, utan också behöver rymma uttrycksformer som kan ge en andlig upplevelse eller religiös erfarenhet som känns i kroppen, vare sig det är genom meditation, bön, rituella handlingar, sång eller dans.

Danshymnen kan läsas och analyseras som ett historiskt dokument. Men om vi ska förstå den på djupet behöver vi precis som då genomföra den som en ritual. Det betyder att vi idag måste dansa den även om vi inte exakt vet vilka steg och rörelser som användes vid den tiden när den skrevs. Som det står i Johannesakterna: ”Den som inte dansar förstår inte vad som sker.”

Jag har tillsammans med tjugo kvinnor arbetat med Danshymnen som del av en passionsritual. Arbetet med dansen har gett mig erfarenheter och en förståelse som jag inte hade fått om jag enbart  hade läst texten. Men jag har också fått vägledning och hämtat inspiration från kunskaper om Johannesakterna och hymnen från religionsvetenskapen.

Syftet med materialet nedan är att dela med mig av dessa kunskaper och tankar, för att hjälpa andra som vill arbeta med hymnen. Du kan läsa om Johannesakterna och den alternativa kristendom som de står för. Du kan läsa om danshymnen som ritual, vad som pekar på att det var en ritual och vad syftet kan ha varit med ritualen. Du kan även läsa Ingegärd Hellers artikel "En rit för människan i vår tid".

Slutligen kan du läsa lite om vårt arbete med danshymnen för att skapa en passionsritual, vilken vi kallade Maria Magdalena – En dansritual i passionens tid. Jag publicerar även Ingegärd Hällers översättning av Danshymnen som vi använde och innehållet i texthäftet till ritualen.

Maria Rönn

Copyright 2010 Maria Rönn